หน้าแรก แท็ก Ad Extensions

Ad Extensions

Ad Extensions คืออะไร? มีผลต่อการโฆษณาอย่างไร?

เพราะเว็บต่างๆ ต้องการให้เกิดอัตราคลิกผ่านที่สูงขึ้น การใช้ Ads Extensions จะเป็นตัวช่วยในการโฆษณา ที่คอยบอกรายละเอียดของการโฆษณาได้มากขึ้น...