หน้าแรก แท็ก โอกาส

โอกาส

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT มีผลดีอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์

การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4...