หน้าแรก แท็ก โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

การตลาด 4P คือ อะไร? ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ โปรโมชั่น

ส่วนผสมทางการตลาดที่นิยมนำมาเป็นเครื่องมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการซึ่งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทำธุรกิจมีองค์ประกอบสำคัญก็คือ...

3 ขั้นตอน การตลาดออนไลน์ อย่างมืออาชีพ

3 ขั้นตอน ทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ เชื่อว่าเป้าหมายของนักธุรกิจออนไลน์ทุกคนอยู่ที่ยอดจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ เพราะเมื่อมียอดสั่งซื้อจำนวนมากผลตอบแทนหรือผลกำไรที่จะได้รับก็มากเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน 3 ขั้นตอนทำการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ คือเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้นักธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์...

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คืออะไร ?

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับงานPR กันค่ะซึ่งในความหมายแล้วของงานPR นั้นสามารถแบ่งเป็นความหมายได้ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ...

ประชาสัมพันธ์ คือ ? (Public Relation)

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม...

การโฆษณา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising)

เชื่อว่านักธุรกิจทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่า งานโฆษณามีบทบาทสำคัญมากกับการทำธุรกิจเกือบจะทุกประเภท เพราะเป็นการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยไม่ใช้ตัวบุคคล แต่มีการระบุชื่อสินค้า บริการ หรือองค์กรที่เป็นเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์พื้นฐานข้อหนึ่งของงานโฆษณาก็คือ...