หน้าแรก แท็ก แผนการตลาด

แผนการตลาด

SWOT คืออะไร ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ?      SWOT คือเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพ แวดล้อม...

การทำธุรกิจ กับ 5 แนวความคิดเพิ่อการเริ่มต้น

สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจจะมีเทคนิคและแนวทางการเริ่มต้นวางแผนอย่างไร?   สำหรับรูปแบบในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นเราขอแนะนำเทคนิคเริ่มต้นด้วยการดำเนินการ 5 เทคนิคที่เราจะแนะนำกันในวันนี้สำหรับใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ เอา 5...

7 วิธี การจัดการการตลาด ประเมินธุรกิจด้วย 4P

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดที่เรานั้นจะมาแนะนำนั้นจะเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนั้นเอง   ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการการตลาดที่เรานั้นจะต้องทราบกันก่อนในการวางแผนข้อมูลการขายสินค้าหรือการคิดที่จะสร้างโปรเจคในการขายสินค้าสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิค 4P และ 7 ข้อสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด...

เทคนิคบริหารการขาย Sales Management ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบหรือระบบการขาย โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จากทีมงานนักขายหรือพนักงานขายที่เก่งและมีความสามารถมีศิลปะในการขายแล้ว การนำเทคนิคบริหารการขาย มาใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก  เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงและรุนแรงยิ่งขึ้น...

เทคนิคการขาย (Salesmanship) คืออะไร ?

การขาย (Selling) คือกิจกรรมหรือหน้าที่หนึ่งของการตลาดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อได้ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของงานขายที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าก็คือเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการที่เรียกว่าพนักงานขาย (Personal Selling...