หน้าแรก แท็ก สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย ...