หน้าแรก แท็ก วัฒนธรรม

วัฒนธรรม

ASCC : ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คืออะไร ?

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ASCC (ASEAN Socio-Cultural Community) นับว่าเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่ง  จากเสาหลักอาเซียนที่มีอยู่ด้วยกัน...

วัฒนธรรม หมายถึง ?

วัฒนธรรม หมายถึง ? คำว่า วัฒนธรรม มีความสำคัญและอยู่คู่กับสังคม เพราะวัฒนธรรมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ หากไม่มีวัฒนธรรมสังคมก็อยู่ไม่ได้หรือต้องล้มสลายไป...

ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย ...

ประวัติอาเซียน ASEAN ความเป็นมาร่วม 50 ปี ของการลงนาม

ย้อนเวลากลับไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2558...

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)เกิดจากการกำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ต้องการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย...