หน้าแรก แท็ก ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่ 7...

กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) อักษร P ตัวที่3 ของกลยุทธ์การตลาด...

กลยุทธ์ด้านราคา ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) หรืออักษร P ตัวที่สองในกลยุทธ์8P ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรืออักษร P...

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย8Pสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P...