หน้าแรก แท็ก ร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

เปิดร้านค้าออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดร้านค้าออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด การใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมามากมายอย่างเช่นการเปิดร้านค้าออนไลน์หรือสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าซึ่งปัจจุบันคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือระบบออนไลน์ก็สามารถเปิดร้านค้าหรือสร้าง เว็บไซต์ขายสินค้าได้และที่สำคัญใช้เงินลงทุนไม่มากเหมือนเช่นในอดีตที่ต้องมีทั้งเงินทุนในการว่าจ้าง programmer เพื่อออกแบบเว็บไซต์ตามที่เราต้องการและยังต้องจัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญมาคอยดูแลระบบซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แตกต่างจากปัจจุบันที่สามารถเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของตนเองที่มีบริการเว็บร้านค้าฟรีๆก็ยังมี...

กลยุทธ์การตลาด 7s กรอบแนวคิดของ McKinsey

การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey...

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2 จากบทความในตอนที่แล้วกล่าวไว้ว่า หัวใจสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ก็คือ “การทำงานร่วมกันเท่านั้นที่จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจบนโลกไซเบอร์ได้” แต่ทั้งนี้ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์จำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเสียก่อนเพื่อที่จะได้นำรูปแบบการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจออนไลน์...

การเขียนรายละเอียดสินค้า เคล็ดลับสร้างยอดขาย

การขายสินค้าทั่วๆไป มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เราเคยพบเห็นกันเป็นประจำ ก็คือการใช้ประชาสัมพันธ์สาวสวยยืนโปรโมทสินค้าอยู่หน้าร้าน หรือมีคนคอยเดินตามคอยให้คำแนะนำเกี้ยวกับรายละเอียดต่างๆของสินค้าซึ่งก็เป็นวิธีสร้างยอดขายที่ได้ผล ในส่วนของร้านค้าออนไลน์กลยุทธ์เหล่านี้คงทำไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะการบริหารหรือทำการตลาดเจ้าของร้านต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนศิลปะการขายจากการพูดการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์มาเป็นการเขียนแทนได้ การขายสินค้าออนไลน์สิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้ก็คือรูปภาพสวยๆของสินค้า...

การทำงานเป็นทีม Teamwork ปัจจัยหลักของความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม หรือการทำธุรกิจทุกประเภท องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ Teamwork  หรือการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเงื่อนไขความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการทำงาน หรือมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการร่วมกันทำงานของบุคคลหรือสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคน...