หน้าแรก แท็ก พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

4C คือ ? การตลาดแนวใหม่ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด...

พฤติกรรมของคน ในแต่ละ Genaration มีผลต่อการทำการตลาดในปัจจุบัน

วันเวลาหมุนเวียนเปลื่ยนไป อย่างที่รู้กันดี คือ อายุต้องมากขึ้น ทัศนคติก็เปลื่ยนไป แต่พฤติกรรมหลายๆอย่างยังคงอยู่ วันนี้ครับโลกออนไลน์เปลื่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกิน...

Brand Engagement การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

ปัจจุบันโลกธุรกิจให้ความสนใจเกี่ยวกับคำว่า 'การสร้างแบรนด์' มากขึ้นในช่วง 1-2 ปี นี้ จนถึงปัจจุบัน...

Five Force Model คืออะไร?

การลงทุนหรือการบริหารธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติแล้ว ยังมีเรื่องของการแข่งขันด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ปัจจจัยที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่ใช่เรื่องของผลกำไรหรือผลประกอบการขององค์กรธุรกิจเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้น แต่ยังมีทฤษฎีแรงกดดันหรือ Five Force Model...