หน้าแรก แท็ก ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

5 วิธี ทำให้ธุรกิจ SMEs เติบโตอย่างมั่นคง

ผู้ประกอบการ SMEs หลายคน คงเป็นกังวลเกี่ยวกับกิจการของตัวเอง ว่ามันจะก้าวไปได้ไกลหรือไม่ หรือในอนาคต กิจการจะเป็นเช่นไร...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า เศรษฐศาสตร์ กันก่อนนะคะ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด...

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การบริหารงานภายในองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจ มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องนำวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในองค์กรมากที่สุด การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic...