หน้าแรก แท็ก ธุรกิจ

ธุรกิจ

Five Force Model คืออะไร?

การลงทุนหรือการบริหารธุรกิจจะต้องมีความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติแล้ว ยังมีเรื่องของการแข่งขันด้านการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ปัจจจัยที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่ใช่เรื่องของผลกำไรหรือผลประกอบการขององค์กรธุรกิจเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้น แต่ยังมีทฤษฎีแรงกดดันหรือ Five Force Model...

กลยุทธ์การตลาด 7s กรอบแนวคิดของ McKinsey

การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey...

การส่งเสริมการขาย (sales promotion) คืออะไร

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีปัจจัยหลักมาจากการแผนการตลาดที่ดี นั้นก็คือการนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือทำให้ธุรกิจมีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การส่งเสริมการขาย หรือ sales promotion มีบทบาทสำคัญมากในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสูง...

ประชาสัมพันธ์ คือ ? (Public Relation)

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม...

Dropship คือ อะไร ?

ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจออนไลน์ได้กลายเป็นธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนำมาทำเป็นงานเสริมอาทิเช่นการขายสินค้าผ่าน Facebook โดยนำเสื้อผ้าหรือของใช้ที่ยังอยู่ใน สภาพดีมาโพสขาย หรือนำไปโพสฝากขายตามเว็บไซต์ลงประกาศฟรีซึ่งมีอยู่มากมาย วิธีนี้เป็นการทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ก็อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวสินค้าการส่งสินค้าหรือการชำระเงินของลูกค้ารวมถึงรายได้ที่ได้รับอาจไม่ได้มากตามที่ต้องการ Drop ship...