หน้าแรก แท็ก ธุรกิจ

ธุรกิจ

4C คือ ? การตลาดแนวใหม่ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด...

การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ...

อบรมการตลาดออนไลน์ เส้นทางลัดในการทำธุรกิจ

ปัจจุบัน อบรมการตลาดออนไลน์ เป็นการเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจที่ช่วยให้นักธุรกิจมือใหม่ หรือคนที่สนใจทำธุรกิจได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำ หรือทำให้มีแนวทางในการทำงานโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก นักธุรกิจหลายคนเปรียบอบรมการตลาดออนไลน์ เป็นเหมือนเส้นทางลัดในการทำธุรกิจ...

กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดขาย หรือขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้น นักการตลาดที่เก่งและมองการณ์ไกลจะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ที่ชาญฉลาด จุดแข็งจุดอ่อนแต่ละด้านมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน ด้านสินค้าและบริการ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเรามีความสำคัญ...

ข่าวการตลาด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจะมองข้ามไม่ได้เลย นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เพราะข่าวการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำได้สะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะต้องทราบแหล่งข้อมูลข่าวการตลาดเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง จะมีประโยชน์และได้มาอย่างไร...