หน้าแรก แท็ก ทุน

ทุน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า เศรษฐศาสตร์ กันก่อนนะคะ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด...