หน้าแรก แท็ก ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวการตลาด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจะมองข้ามไม่ได้เลย นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เพราะข่าวการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำได้สะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะต้องทราบแหล่งข้อมูลข่าวการตลาดเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง จะมีประโยชน์และได้มาอย่างไร...

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร ปัจจัย 8P สู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่ 7...