หน้าแรก แท็ก การแข่งขัน

การแข่งขัน

วิวัฒนาการ แนวคิดทางการตลาด ในปัจจุบัน 2017

วิวัฒนาการของแนวคิดทางการตลาด ในสมัยปัจจุบัน ปัจจุบันสินค้าและบริการมีมากมายหลายประเภท ซึ่งเป้าหมายของสินค้าในแต่ละตัวนั้นก็แตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดแนวคิดทางการตลาด โดยแยกออกเป็น 5 แนวคิด...

การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ...