หน้าแรก แท็ก การวางแผน

การวางแผน

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คืออะไร ?

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับงานPR กันค่ะซึ่งในความหมายแล้วของงานPR นั้นสามารถแบ่งเป็นความหมายได้ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ...

การทำธุรกิจ กับ 5 แนวความคิดเพิ่อการเริ่มต้น

สำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการทำธุรกิจจะมีเทคนิคและแนวทางการเริ่มต้นวางแผนอย่างไร?   สำหรับรูปแบบในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นเราขอแนะนำเทคนิคเริ่มต้นด้วยการดำเนินการ 5 เทคนิคที่เราจะแนะนำกันในวันนี้สำหรับใครที่คิดอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ เอา 5...

7 วิธี การจัดการการตลาด ประเมินธุรกิจด้วย 4P

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดที่เรานั้นจะมาแนะนำนั้นจะเกี่ยวกับการจัดการการตลาดนั้นเอง   ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการการตลาดที่เรานั้นจะต้องทราบกันก่อนในการวางแผนข้อมูลการขายสินค้าหรือการคิดที่จะสร้างโปรเจคในการขายสินค้าสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิค 4P และ 7 ข้อสำหรับการเริ่มต้นทำการตลาด...

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์  ตอนที่ 1 พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนและมีการบริหารรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเดิม ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเอื้อต่อการ   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก...

การทำงานเป็นทีม Teamwork ปัจจัยหลักของความสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม หรือการทำธุรกิจทุกประเภท องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ Teamwork  หรือการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเงื่อนไขความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการทำงาน หรือมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการร่วมกันทำงานของบุคคลหรือสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคน...