หน้าแรก แท็ก การตลาด

การตลาด

ความหมายของการตลาด

ความหมายของการตลาด การตลาดหรือ MARKETING มีการพัฒนามาอย่างยาวนานทำให้มีบุคคลต่างๆได้ให้นิยามความหมายมากมายเช่น สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The America Marketing...

การโฆษณา แบบต่างๆมีข้อดี และ ข้อเสีย อะไรบ้าง ?

การตลาดมีกลยุทธ์มากมายที่จะสามารถเป็นสื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์  ซึ่งสื่อโฆษณาก็เช่นเดียวกัน เป็นกลยุทธ์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ในปัจจุบันสื่อโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายชนิด แต่ที่นิยมใช้และเป็นที่รู้จักจะแบ่งออกเป็นต่อไปนี้  ได้แก่ หนังสือพิมพ์...

พฤติกรรมผู้บริโภค ทางการตลาด หมายถึงอะไร ?

พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด  หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจ โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้นจึงทำการวิจัยก่อนที่จะผลิตสินค้าเพื่อป้องกันการล้มเหลวเมื่อได้วางขายสินค้าออกไป การจะประสบความสำเร็จจะต้องยึดพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการตลาด  ได้แก่ ...

หน้าที่ การตลาด (Marketing Function) คืออะไร?

หน้าที่ถือว่ามีบทบาททางมากที่จะทำให้สินค้าหรือบริการส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่หลักของนั้นสามารถจำแนกได้ออกเป็น  8 หน้าที่ด้วยกัน  ได้แก่ สารสนเทศทางและวิจัยตลาด (...

เคล็ดลับ การวางแผนการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ อย่างมั่นคง

ถ้าคุณเป็นผู้ที่กำลังจะต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และ พยายามที่จะหาช่องทางการโปรโมท แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะเป็นที่คุณขาดการเริ่มที่จะวางแผนการตลาด การตลาดออนไลน์ นั้นมีความซ้ำซ้อนมาก...