หน้าแรก แท็ก กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

การตลาดทางตรง (Direct marketing) คืออะไร ?

กลยุทธ์ทางการตลาดที่นักธุรกิจต้องเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจมีหลายรูปแบบ Direct marketing ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะการทำธุรกิจ ออนไลน์ นักธุรกิจหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า...

การโฆษณา เพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising)

การโฆษณา คือหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising) เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ...

การส่งเสริมการตลาด ทำความรู้จักกับ Promotion

การส่งเสริมการตลาด (คืออะไร?)  เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้ผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็สามารถสร้างยอดขายและมีผลกำไรให้กับธุรกิจไม่น้อย วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดนอกจากเป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้วยังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆอีก 3...

Seeding marketing คือ (หน้าม้า) อะไร ?

Seeding marketing คือ การเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทของนักช้อปปิ้งออนไลน์ อาทิ เช่นสินค้าประเภทแฟชั่น เสื้อผ้า...

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัย8Pสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P...