หน้าแรก แท็ก กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

4C คือ ? การตลาดแนวใหม่ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ

กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด...

การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คืออะไร ?

สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับงานPR กันค่ะซึ่งในความหมายแล้วของงานPR นั้นสามารถแบ่งเป็นความหมายได้ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ...

กลยุทธ์การตลาด 7s กรอบแนวคิดของ McKinsey

การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey...

Dropship คือ อะไร ?

ความทันสมัยของเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจออนไลน์ได้กลายเป็นธุรกิจที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ของคนที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนำมาทำเป็นงานเสริมอาทิเช่นการขายสินค้าผ่าน Facebook โดยนำเสื้อผ้าหรือของใช้ที่ยังอยู่ใน สภาพดีมาโพสขาย หรือนำไปโพสฝากขายตามเว็บไซต์ลงประกาศฟรีซึ่งมีอยู่มากมาย วิธีนี้เป็นการทำธุรกิจออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนแต่ก็อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของตัวสินค้าการส่งสินค้าหรือการชำระเงินของลูกค้ารวมถึงรายได้ที่ได้รับอาจไม่ได้มากตามที่ต้องการ Drop ship...

การขาย โดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงอะไร?

การขาย หรือ (Selling) คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า เป็นกิจกรรมหรือหน้าที่หนึ่งของการตลาด การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก เพราะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภค...