หน้าแรก แท็ก กฎหมาย

กฎหมาย

กฎหมาย หมายถึง ?

กฎหมาย หมายถึง ? โดยธรรมชาติของมนุษย์ จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียวได้ และจำเป็นที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมขนาดเล็กที่เรียกว่า ครอบครัว...

ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย ...