fbpx
หน้าแรก เทศกาล และ วันสำคัญ

เทศกาล และ วันสำคัญ

วันตรุษจีน เป็นวันสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณ เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ของปีตามจันทรคติ และสิ้นสุดลงในวันที่ 15...
“วันวาเลนไทน์” Valentine's Day ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของผู้คนทั่วโลก เพราะมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลก ...
“วันมาฆบูชา” เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน...
วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี การมีวันศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต้องการให้นานาอารยประเทศยอมรับการ ว่าประเทศไทยมีอารยธรรม วัฒนธรรมเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ...
“วันสตรีสากล”  ตรงกับ วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับสตรีจากหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้น เดิมใช้ชื่อว่า “วันสตรีแรงงานสากล”...