หน้าแรก ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเด็ก หมายถึง ประกันสุขภาพ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำเพื่อความคุ้มครองเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของเด็ก เนื่องจากสถิติการเจ็บป่วยของเด็กค่อนข้างสูง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กนั้นค่อนข้างสูง การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นการทำไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยและรับรองความเสี่ยงต่อค่ารักษาพยาบาลของเด็ก เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพเด็ก 1.ประกันสุขภาพเด็กทำได้ตั้งแต่อายุครบ 1...
การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ การทำประกันชีวิต ถือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่ง...
ประกันมะเร็ง คือรูปแบบประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแต่ละแบบประกันมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแตกต่างกัน เช่น จ่ายเป็นเงินก้อนเดียวเมื่อตรวจพบมะเร็ง หรืออาจแบ่งจ่ายตามระยะที่ตรวจพบมะเร็ง หรืออาจมีการมอบเงินชดเชยรายวันหากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ประกันมะเร็ง เหมาะกับใครบ้าง มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย...
ประกันผู้สูงอายุ คือ แพคเกจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 45-75 ปี ประกันผู้สูงอายุถือเป็นประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่แยกออกมาจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ และถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสและช่วยอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้สูงอายุที่อยากทำประกันชีวิต ซึ่งในบางกรณีผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในราคาที่สูงกว่าปกติ...
ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ การทำประกันจะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง และช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ...