หน้าแรก ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

การประกันการเดินทาง คือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต...
ประกันสุขภาพ หมายถึงอะไร ประกันสุขภาพ หมายถึง การที่บริษัทผู้รับประกันการจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้เอาประกันไว้ใช้จ่าย เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา หรือค่าบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่...
ประกันแบบออมทรัพย์ (Endowment) เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด โดยบริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตครบอายุกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกัน เงื่อนไขและรายละเอียดการประกันออมทรัพย์ อายุของผู้ที่ขอเอาประกันภัย ทำได้ตั้งแต่ 20-60 ปี ...
ประกันผู้สูงอายุ คือ แพคเกจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 45-75 ปี ประกันผู้สูงอายุถือเป็นประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่แยกออกมาจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ และถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสและช่วยอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้สูงอายุที่อยากทำประกันชีวิต ซึ่งในบางกรณีผู้สูงอายุจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในราคาที่สูงกว่าปกติ...
ประกันอุบัติเหตุ คือ การที่บุคคลได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ การทำประกันจะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง และช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ...