หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

เรื่องของระบบบัญชี นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน และคิดว่าหากไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลักบัญชีหรือการจัดทำบัญชีคืออะไร เมื่อรู้แล้ว สิ่งที่จะต้องความเข้าใจต่อไปก็คือ “การบัญชีเบื้องต้น”...
ความหมายของการบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึงทะเบียนสมุดหรือกระดาษที่จดรายชื่อและจำนวน “ความหมายของการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สหรัสอเมริกา จากการแปล “ การบัญชี เป็นการนำศิลปะของรายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินมาจดบันทึกและการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปผลในรูปของจำนวนเงิน  ถึงการวิเคราะห์ความหมายจากผลนั้นด้วยนั้นเอง...
การจัดทำระบบบัญชี จะมีคำศัพท์ทางบัญชีมาเกี่ยวข้องด้วยมากมาย คำศัพท์บางคำนักธุรกิจอาจจะ คุ้นเคยแต่ไม่ทราบความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีศัพท์บัญชีที่นักธุรกิจควรรู้อีกมากมาย สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่สนใจ im2market มีคำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้นพร้อมความหมายมาแนะนำเพื่อเป็นความรู้...
การจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจทุกประเภท การเรียนรู้หลักบัญชีเบื้องต้น คือปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจ เพราะนอกจากสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกิจการแล้ว การเรียนรู้ระบบบัญชีเบื้องต้นยังทำให้ทราบสถานะของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน ความหมายของการบัญชี การบัญชี หรือ Book Keeping...
คำว่างบดุลฟังดูเป็นภาษาทางการของนักบัญชีเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถจัดการด้วยดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษเปล่าหนึ่งใบ ขั้นตอนทั้งการลงมือกับการทำความเข้าใจก็ไม่ยาก ไม่จำเป็นด้วยว่าคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่โตหรือธุรกิจ SME ทั่วๆไป คนธรรมดาก็สามารถทำได้ และมีประโยชน์อย่างมากกับตัวเองด้วยครับ การทำเอกสารงบดุลนั้นเป็นรูปแบบของการทำรายงานที่กรมสรรพากรและกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดไว้เป็นข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบกิจการ...