fbpx
หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ บัญชีเบื้องต้น ที่มือใหม่เข้าใจง่าย พื้นฐานของการทำ บัญชีเบื้องต้น นั้นสำคัญ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาต้องศึกษาจากพื้นฐาน ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถปูทางแนวคิดให้เราในการทำบัญชีที่ดีต่อไปได้ ทางเราจึงรวมบทความที่เกี่ยวกับการทำบัญชี...
ในการทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดนอกจากการจัดวางระบบการบัญชีจะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจแล้ว “นักบัญชี” ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันเพราะเป็นผู้จัดจดบันทึกหรือลงลงรายละเอียดต่างๆ และต้องเป็นนักบัญชีที่มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบ ดังนี้ 6 คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรธุรกิจ...
การจัดทำบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักปฏิบัติ แต่ระบบบัญชีที่นำมาใช้กับธุรกิจก็มีความแตกต่างกัน และต้องเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ผู้ประกอบการควรเลือกระบบการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ การบัญชีและการจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ การจัดทำบัญชีหรือหลักบันทึกรายการทางบัญชีมาตรฐานการบัญชี แบ่งออกเป็น 2...
การจัดทำระบบบัญชี จะมีคำศัพท์ทางบัญชีมาเกี่ยวข้องด้วยมากมาย คำศัพท์บางคำนักธุรกิจอาจจะ คุ้นเคยแต่ไม่ทราบความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีศัพท์บัญชีที่นักธุรกิจควรรู้อีกมากมาย สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่สนใจ im2market มีคำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้นพร้อมความหมายมาแนะนำเพื่อเป็นความรู้...
ความหมายของการบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึงทะเบียนสมุดหรือกระดาษที่จดรายชื่อและจำนวน “ความหมายของการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สหรัสอเมริกา จากการแปล “ การบัญชี เป็นการนำศิลปะของรายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินมาจดบันทึกและการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปผลในรูปของจำนวนเงิน  ถึงการวิเคราะห์ความหมายจากผลนั้นด้วยนั้นเอง...