หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

ในการทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดนอกจากการจัดวางระบบการบัญชีจะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจแล้ว “นักบัญชี” ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันเพราะเป็นผู้จัดจดบันทึกหรือลงลงรายละเอียดต่างๆ และต้องเป็นนักบัญชีที่มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบ ดังนี้ 6 คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีเป็นผู้รู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรธุรกิจ...
ในสังคมยุค Digital ที่ข้อมูลการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันผ่านโลกออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งการคำนวณการบันทึกข้อมูลและการจัดทำบัญชี โดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชี หรือที่เรียกว่า “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์” เป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์...
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ บัญชีเบื้องต้น ที่มือใหม่เข้าใจง่าย พื้นฐานของการทำ บัญชีเบื้องต้น นั้นสำคัญ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาต้องศึกษาจากพื้นฐาน ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถปูทางแนวคิดให้เราในการทำบัญชีที่ดีต่อไปได้ ทางเราจึงรวมบทความที่เกี่ยวกับการทำบัญชี...
ความหมายของการบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึงทะเบียนสมุดหรือกระดาษที่จดรายชื่อและจำนวน “ความหมายของการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สหรัสอเมริกา จากการแปล “ การบัญชี เป็นการนำศิลปะของรายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินมาจดบันทึกและการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปผลในรูปของจำนวนเงิน  ถึงการวิเคราะห์ความหมายจากผลนั้นด้วยนั้นเอง...
คำว่างบดุลฟังดูเป็นภาษาทางการของนักบัญชีเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถจัดการด้วยดินสอหนึ่งแท่งกับกระดาษเปล่าหนึ่งใบ ขั้นตอนทั้งการลงมือกับการทำความเข้าใจก็ไม่ยาก ไม่จำเป็นด้วยว่าคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่โตหรือธุรกิจ SME ทั่วๆไป คนธรรมดาก็สามารถทำได้ และมีประโยชน์อย่างมากกับตัวเองด้วยครับ การทำเอกสารงบดุลนั้นเป็นรูปแบบของการทำรายงานที่กรมสรรพากรและกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดไว้เป็นข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบกิจการ...