fbpx
หน้าแรก บัญชีเบื้องต้น

บัญชีเบื้องต้น

เรื่องของระบบบัญชี นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน และคิดว่าหากไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลักบัญชีหรือการจัดทำบัญชีคืออะไร เมื่อรู้แล้ว สิ่งที่จะต้องความเข้าใจต่อไปก็คือ “การบัญชีเบื้องต้น”...
การจัดทำบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักปฏิบัติ แต่ระบบบัญชีที่นำมาใช้กับธุรกิจก็มีความแตกต่างกัน และต้องเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ผู้ประกอบการควรเลือกระบบการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ การบัญชีและการจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ การจัดทำบัญชีหรือหลักบันทึกรายการทางบัญชีมาตรฐานการบัญชี แบ่งออกเป็น 2...
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ บัญชีเบื้องต้น ที่มือใหม่เข้าใจง่าย พื้นฐานของการทำ บัญชีเบื้องต้น นั้นสำคัญ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาต้องศึกษาจากพื้นฐาน ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถปูทางแนวคิดให้เราในการทำบัญชีที่ดีต่อไปได้ ทางเราจึงรวมบทความที่เกี่ยวกับการทำบัญชี...
การทำธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงาน ความหมายของคำว่า ระบบบัญชีก็คือแบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชีเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การจดบันทึกบัญชี การจำแนกประเภทบัญชี การกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำระบบบัญชีเหล่านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี คืออะไร มาตรฐานการบัญชี...
ความหมายของการบัญชีตามพจนานุกรม หมายถึงทะเบียนสมุดหรือกระดาษที่จดรายชื่อและจำนวน “ความหมายของการบัญชีโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สหรัสอเมริกา จากการแปล “ การบัญชี เป็นการนำศิลปะของรายการ เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงินมาจดบันทึกและการจัดหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุปผลในรูปของจำนวนเงิน  ถึงการวิเคราะห์ความหมายจากผลนั้นด้วยนั้นเอง...