กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่ 7 ในกลยุทธ์8P การให้ข่าวสารคือรูปแบบการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าและกิจการหรือร้านค้าออนไลน์ของเรา...
พนักงานขาย (Personal Strategy) หรืออักษร P ตัวที่6 ในกลยุทธ์8P คือการขายสินค้า  ที่มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำลูกค้าแบบตัวต่อตัวโดยหวังผลที่ชัดเจน...
กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) อักษร P ตัวที่5 ในกลยุทธ์8P บรรจุภัณฑ์เปรียบเหมือนหน้าตาของสินค้า ในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าคงต้องยอมรับว่านอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วบรรจุภัณฑ์ก็มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า...
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่4ในกลยุทธ์8P มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง การส่งเสริมการตลาดจึงนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าทำให้มียอดขายและผลกำไรสูงขึ้นแล้วยังเปรียบเหมือนอาวุธที่ใช้สู้กับคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลยุทธ์นี้มาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่น...
กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) อักษร P ตัวที่3 ของกลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็น...