อาชีพประจำที่หนุ่มสาวส่วนใหญ่ให้ความสนใจ นอกจากวิชาชีพเฉพาะอย่างเช่น แพทย์ นักบิน เภสัชกร ทนายความ และอีกหลายๆอาชีพ ที่นอกจากมีรายได้จากเงินเดือนประจำแล้วยังสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพได้ด้วย ก็เห็นจะได้แก่การทำงานในสถาบันการเงินหรือการทำงานในธนาคารต่างๆ การสมัครงานธนาคาร ตำแหน่งงานในธนาคารไม่ได้มีเพียงการให้บริการรับฝากถอนเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากเท่านั้น...
ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจจะพลิกผัน แต่คนก็ยังต้องรับประทานอาหารทุกวัน ดังนั้น จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่า อย่างไรเสีย ธุรกิจอาหาร ก็ยังคงอยู่ได้ตลอดไป ธุรกิจอาหาร สามารถทำได้ทั้ง...
ธุรกิจ SME คืออะไร ? เหมาะกับใคร ?           ในยุคปัจจุบัน  “ธุรกิจ sme”...
หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่การบริหารความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีตัวสินค้าที่จับต้องได้มาเกี่ยวข้อง แต่บางครั้งในธุรกิจบริการเองก็เข้าไปปนเปกับธุรกิจประเภทอื่นด้วย  แบ่งประเภทตามความพึงพอใจ 1. ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา ธุรกิจบริการกลุ่มนี้เน้นเรื่องให้ความรู้ทั้งความรู้หลัก และความรู้รอบตัว เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันติวเตอร์ 2....
ในปัจจุบันตลาดการซื้อชายสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ ในประเทศไทยได้เริ่มเติมโตขึ้นมาก ไม่สิ! กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโต ถ้าลองคิดดูดีๆ ย้อนหลังกลับไป เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว...