ธุรกิจขายตรงเป็นการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นการขายแบบบุคคลต่อบุคคล ณ สถานที่ขายที่อาจเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ของผู้บริโภค มีการบอกสรรพคุณสินค้า พูดจาโน้มน้าวเพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าในทันที อาจมีการทดลอง...
โลกธุรกิจมีรูปแบบเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เหมือนในสมัยก่อน การเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นได้ง่ายขึ้น ยิ่งตลาดการค้าออนไลน์ทำให้ธุรกิจเกิดง่าย  “นักธุรกิจ” หน้าใหม่จึงพลอยเกิดขึ้นง่ายไปด้วย เพราะโอกาสเปิดให้คนรุ่นใหม่ได้ทดลองฝีมือ เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ พอกับอายุของ...
หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่การบริหารความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีตัวสินค้าที่จับต้องได้มาเกี่ยวข้อง แต่บางครั้งในธุรกิจบริการเองก็เข้าไปปนเปกับธุรกิจประเภทอื่นด้วย  แบ่งประเภทตามความพึงพอใจ 1. ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา ธุรกิจบริการกลุ่มนี้เน้นเรื่องให้ความรู้ทั้งความรู้หลัก และความรู้รอบตัว เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันติวเตอร์ 2....
ธุรกิจแบบไหนจึงได้ชื่อว่าเป็น “ธุรกิจทำเงิน” ในเบื้องต้นคงต้องจำกัดความคำว่า ธุรกิจทำเงินก่อน  ถ้าจะให้คำนิยามง่ายๆ ธุรกิจทำเงิน หมายถึง ธุรกิจที่ทำให้เกิดรายได้สูงสุดโดยใช้ต้นทุนต่ำสุด แล้วธุรกิจใดบ้างที่อยู่ในลักษณะนั้น 1....
เมื่อก่อนคิดจะทำการค้าสักอย่าง ต้องหาทำเลดีๆ ซึ่งก็ไม่แน่ว่า ทำเลที่เราคิดว่าดีนั้นจะดีสำหรับธุรกิจของเราจริงหรือไม่ ปัญหาการเลือกทำเลก็อย่างหนึ่ง ค่าเช่าหรือซื้อเพื่อทำเลดีๆ ค่าบำรุงรักษา แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สังคมออนไลน์ที่กว้างขวาง...