fbpx
คำว่า ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่มีทุนในการดำเนินงานค่อนข้างจำกัด มีพนักงานจำนวนไม่มาก การบริหารเป็นไปอย่างอิสระ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการหรือเจ้าของจะบริหารเอง มักเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิตสินค้าหรือค้าขายเล็ก ๆ...
ในปัจจุบันตลาดการซื้อชายสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ ในประเทศไทยได้เริ่มเติมโตขึ้นมาก ไม่สิ! กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโต ถ้าลองคิดดูดีๆ ย้อนหลังกลับไป เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว...
“เอเชีย” ตลาดอันทรงศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจพนันออนไลน์ ในช่วง 2-3 ปีมานี้หากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวธุรกิจออนไลน์ จะพบว่าประเทศไทยและทวีปเอเชีย กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ความสนใจ และเข้ามาลงทุนจำนวนมาก เพราะด้วยความมีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจสูงของทวีปเอเชียนั่นเอง จึงเป็นสิ่งดึงดูดให้เหล่านักลงทุนเข้ามาทำธุรกิจในแถบนี้ ทวีปเอเชียได้ชื่อว่าเป็นทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่มากที่สุด...
ธุรกิจเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing หรือ MLM คืออะไร บางครั้งธุรกิจเครือข่ายก็แฝงอยู่ในธุรกิจขายตรง และสับสนกับแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจเครือข่าย...
ธุรกิจขายตรงเป็นการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นการขายแบบบุคคลต่อบุคคล ณ สถานที่ขายที่อาจเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ของผู้บริโภค มีการบอกสรรพคุณสินค้า พูดจาโน้มน้าวเพื่อให้ตัดสินใจซื้อสินค้าในทันที อาจมีการทดลอง...