หน้าแรก ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

ในยุคที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญกับการดำเนินชีวิต และอินเทอร์เน็ตคือพื้นที่หลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่นั้นฝังตัวอยู่ ธุรกิจต่างๆ จึงให้ความสนใจที่จะขยับมาสู่ธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งล่าสุดนี้ ก็มีข่าวเรื่องที่อาลีบาบาตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย และการมาของ แจ็ค หม่า เจ้าของอาลีบาบา...
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกๆด้าน ทำให้เกิดธุรกิจไอทีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมามากมาย หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Mobile payment และคำว่า  internet banking ซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์...
ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...
เมื่อก่อนคิดจะทำการค้าสักอย่าง ต้องหาทำเลดีๆ ซึ่งก็ไม่แน่ว่า ทำเลที่เราคิดว่าดีนั้นจะดีสำหรับธุรกิจของเราจริงหรือไม่ ปัญหาการเลือกทำเลก็อย่างหนึ่ง ค่าเช่าหรือซื้อเพื่อทำเลดีๆ ค่าบำรุงรักษา แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สังคมออนไลน์ที่กว้างขวาง...
สถิติการตลาดมือถือในแนวโน้มทั่วโลก การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือจากทั่วโลกคิดเป็น 25 % มีโทรศัพท์ทั้งหมด 6,800,000,000 เครื่องที่เข้าใช้บริการ และในปลายปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7...