หน้าแรก ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

เปิดร้านค้าออนไลน์ ไม่ยากอย่างที่คิด การใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมามากมายอย่างเช่นการเปิดร้านค้าออนไลน์หรือสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าซึ่งปัจจุบันคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือระบบออนไลน์ก็สามารถเปิดร้านค้าหรือสร้าง เว็บไซต์ขายสินค้าได้และที่สำคัญใช้เงินลงทุนไม่มากเหมือนเช่นในอดีตที่ต้องมีทั้งเงินทุนในการว่าจ้าง programmer เพื่อออกแบบเว็บไซต์ตามที่เราต้องการและยังต้องจัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความชำนาญมาคอยดูแลระบบซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่าย แตกต่างจากปัจจุบันที่สามารถเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของตนเองที่มีบริการเว็บร้านค้าฟรีๆก็ยังมี ขายผ่าน Facebook...
ในยุคที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญกับการดำเนินชีวิต และอินเทอร์เน็ตคือพื้นที่หลักที่ผู้บริโภคยุคใหม่นั้นฝังตัวอยู่ ธุรกิจต่างๆ จึงให้ความสนใจที่จะขยับมาสู่ธุรกิจออนไลน์ อีกทั้งล่าสุดนี้ ก็มีข่าวเรื่องที่อาลีบาบาตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย และการมาของ แจ็ค หม่า เจ้าของอาลีบาบา...
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราในทุกๆด้าน ทำให้เกิดธุรกิจไอทีรูปแบบใหม่ๆขึ้นมามากมาย หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Mobile payment และคำว่า  internet banking ซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์...
สถิติการตลาดมือถือในแนวโน้มทั่วโลก การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือจากทั่วโลกคิดเป็น 25 % มีโทรศัพท์ทั้งหมด 6,800,000,000 เครื่องที่เข้าใช้บริการ และในปลายปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7...
ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป ...