หน้าแรก ธุรกิจ ธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์

คำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจออนไลน์ คือส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนในยุคนี้” คงเป็นประโยคที่ไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริง เพราะวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสังคมออนไลน์ เช่นการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิง ธุรกิจออนไลน์แตกต่างจากการทำธุรกิจอื่นๆอย่างไร...
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจทุกประเภทเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วน การจัดวางระบบการเงินและการบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะนอกจากจะทำให้เราทราบสถานะของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่อย่างไร การจัดทำบัญชีและการเงินยังช่วยให้เราทราบข้อมูลของกิจการ เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนที่นำมาลงทุนทำให้เรารู้ว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้นมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น นอกจากที่กล่าวมาแล้วการเงินและการบัญชียังมีผลต่อการทำธุรกิจอีกหลายส่วน...
          ปัจจุบันธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีธุรกิจเป็นของตัวเองมากขึ้น ความสนใจของผู้คนในปัจจุบัน สามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ๆ ได้ ดังนั้นการจะสรุปว่า ธุรกิจน่าสนใจ มีอะไรบ้างนั้น คงต้องศึกษาจากความนิยมของคนในยุคปัจจุบัน 1....
“เงิน” คือปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา คนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการ เลือกอาชีพหรือเลือกงานที่คิดว่าจะทำให้มีรายได้มากๆ เพื่อให้มีความมั่นคงและมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความต้องการของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหาเงินได้มากก็ ใช้มากเป็นเงาตามตัว วิธีที่จะทำให้มีความมั่นคงทางการเงินได้ดีที่สุดก็คือ “การบริหารเงิน วิธีออมเงิน...
ในปัจจุบันตลาดการซื้อชายสินค้าผ่านทางโลกออนไลน์ ในประเทศไทยได้เริ่มเติมโตขึ้นมาก ไม่สิ! กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโต ถ้าลองคิดดูดีๆ ย้อนหลังกลับไป เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว...