อาชีพที่ช่วยให้คนต้องการลงทุนทำธุรกิจประสบความสำเร็จหรือสามารถเริ่มต้นในอาชีพนั้นๆได้ง่ายขึ้น ก็คือ การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะเป็นอาชีพที่มีการคิดค้นสูตรและวางระบบการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดีแล้ว แฟรนไชส์ คืออะไร แฟรนไชส์ (Franchise) เป็นประโยคที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง สิทธิพิเศษหรือสิ่งที่บริษัทมอบให้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอนทุกระบบ...
คำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจออนไลน์ คือส่วนหนึ่งในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้คนในยุคนี้” คงเป็นประโยคที่ไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริง เพราะวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับสังคมออนไลน์ เช่นการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิง ธุรกิจออนไลน์แตกต่างจากการทำธุรกิจอื่นๆอย่างไร...
5ในยุคนี้ ควร “ทำธุรกิจอะไรดี” คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคน แต่คำตอบที่ได้คงหลากหลายธุรกิจ เพราะความถนัดและชื่นชอบของคนเราแตกต่างกัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้การตัดสินใจทำธุรกิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรนำมาพิจารณา เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ทําธุรกิจอะไรดี/ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา การทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยาก...
ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญหรือที่เรียกกันว่าเป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้มีธุรกิจน่าลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะธุรกิจ Life Style ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน อะไรคือธุรกิจน่าลงทุนเหล่านั้น เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ธุรกิจน่าลงทุน ธุรกิจน่าลงทุนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน ไม่เพียงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการเท่านั้น...
การเลือกธุรกิจที่น่าสนใจเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเอง จากแนวคิดของผู้ที่ประสบความสำเร็จมักมีมุมมองที่คล้ายๆกัน ได้แก่การเลือกลงทุนในธุรกิจที่เรามีความรักความสนใจหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายและไม่ต้องเสียเวลาเรียนผิดเรียนถูก ต่อไปนี้คือแนวคิดการทำธุรกิจที่น่าสนใจให้ประสบความสำเร็จ แนวคิดการทำธุรกิจที่น่าสนใจ 1.ใช้ความสนใจให้เป็นจุดแข็ง การทำธุรกิจใดๆที่เรามีความสนใจ ถือว่ามีจุดแข็งที่จะสามารถนำไปต่อสู้กับคู่แข่งทางด้านการตลาดได้ เพราะการทำในสิ่งที่สนใจ เมื่อมีปัญหาอุปกสรรค์จะรู้สึกสนุก ท้าทาย...