เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจะมองข้ามไม่ได้เลย นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เพราะข่าวการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำได้สะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะต้องทราบแหล่งข้อมูลข่าวการตลาดเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง จะมีประโยชน์และได้มาอย่างไร เรามาดูกัน ประโยชน์และความสำคัญ ข้อมูลทางการตลาดคือองค์ประกอบสำคัญสำหรับการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร...
การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบหรือระบบการขาย โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จากทีมงานนักขายหรือพนักงานขายที่เก่งและมีความสามารถมีศิลปะในการขายแล้ว การนำเทคนิคบริหารการขาย มาใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก  เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงและรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นทีมขายจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า    เทคนิคบริหารการขาย...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ความสำเร็จขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างรวมถึงวิธีทำการตลาดที่นอกจากต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ร้านค้าออนไลน์ให้ความสำคัญก็คือ “ทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของเราอยู่หน้าแรกๆของ Google” เพราะวิธีนี้จะทำให้ลูกค้าค้นหาเราได้ง่ายขึ้น โดยปกติการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของนักท่องโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการค้นหาอยู่ที่หน้าหนึ่งหรือสองเท่านั้น SEM จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถูกนำมาใช้ทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า...
แม้ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์จะทำได้ง่าย และมีนักธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้น มากมาย แต่คนที่เข้าใจความหมายของคำว่า “Internet marketing คืออะไร” นั้นมีน้อยมากเมื่อวิเคราะห์ จากการหารายได้จากอาชีพขายความรู้...
SEO คืออะไร นักธุรกิจออนไลน์ทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่า “การทำ SEO” แต่เชื่อว่าหลายคนไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ    ว่า SEO คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งนักธุรกิจออนไลน์ที่สร้างเว็บไซต์หรือเปิดร้านค้าออนไลน์ทุกรูปแบบต้องมีการปรับแต่งเว็บไซต์และทำการ โปรโมทเพื่อให้เว็บเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าและทำการค้นหาได้ง่ายแต่อาจไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งในการทำ SEO...