บทบาท และ ความสำคัญของงานโฆษณาต่อการทำธุรกิจ ปัจจุบันการโฆษณา (Advertising) มีบทบาทสำคัญมากกับการทำธุรกิจเกือบจะทุกประเภท โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันสูงตามไปด้วย งานโฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ทำการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจจึงนอกจากจะต้องศึกษาความหมายและประเภทของสื่อทุกชนิดอย่างเข้าใจ...
ความหมายของการตลาด การตลาดหรือ MARKETING มีการพัฒนามาอย่างยาวนานทำให้มีบุคคลต่างๆได้ให้นิยามความหมายมากมายเช่น สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (The America Marketing Association :...
การ ทำธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความสำเร็จ ปัจจัยสำคัญคือการวางแผนการตลาดหรือมีการนำ กลยุทธ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งทางการค้าและทำให้ธุรกิจประสบ ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น การเพิ่มไลค์ให้กับเว็บเพจคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับนัก ธุรกิจออนไลน์ ซึ่งนักธุรกิจออนไลน์มือใหม่ๆมักจะเน้นการโปรโมทเพื่อให้สินค้ามียอดขาย มากกว่าการเพิ่มยอดไลค์...
กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P ที่มีอยู่ด้วยกัน8 ด้านไปใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนส่วนจะประสบความสำเร็จ  ...
ปัจจุบันโลกธุรกิจให้ความสนใจเกี่ยวกับคำว่า 'การสร้างแบรนด์' มากขึ้นในช่วง 1-2 ปี นี้ จนถึงปัจจุบัน เลยทำให้ธุรกิจทั้งใหม่และเก่าหันมาเรียนรู้ วิธีต่างๆ...