กลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย (Place Strategy) อักษร P ตัวที่3 ของกลยุทธ์การตลาด 8P ถือเป็น...
กลยุทธ์ด้านราคา (Price Strategy) หรืออักษร P ตัวที่สองในกลยุทธ์8P ที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์หรืออักษร P ตัวแรกที่ im2marke...
กลยุทธ์การตลาดที่ im2market เคยนำเสนอให้นักธุรกิจหรือคนที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์ศึกษาความหมายของกลยุทธ์ 8P เพราะเป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเชื่อว่า   เมื่อ นำกลยุทธ์8P ที่มีอยู่ด้วยกัน8 ด้านไปใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนส่วนจะประสบความสำเร็จ  ...
8P คือ ? การบริหารธุรกิจทุกประเภทปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนที่มีการนำกลยุทธ์ทางการตลาด (8P คือ)ซึ่งมีอยู่มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราในทุกๆด้าน กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ ประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่หรือคนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ได้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน แนะนำให้ศึกษาความหมายของกลยุทธ์...