ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารในเชิงธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผลมาจากเทคโนโลยีการ สื่อสารที่ทันสมัยทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้วางแผนด้านการตลาดในธุรกิจออนไลน์โดยใช้สังคมออนไลน์ (Social  Medias) ที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเป็นเครื่องมือในการบอกเล่าเรื่องราวที่เราต้องการบอกต่อ หรือที่เรียกว่าทำการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาดแบบปากต่อปาก) viral...
ภาวะผู้นำ ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตหรือการทำอะไรสักอย่าง การเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งโลกoffline และ ในโลก Online ต่างก็ต้องใช้คน บุคลากร เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง...