หน้าแรก การตลาด กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

กระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทและทุก  ขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ 3C ที่ประกอบด้วย “Company- Customer- Competitor”...
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่4ในกลยุทธ์8P มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง การส่งเสริมการตลาดจึงนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าทำให้มียอดขายและผลกำไรสูงขึ้นแล้วยังเปรียบเหมือนอาวุธที่ใช้สู้กับคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลยุทธ์นี้มาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่น...
การขายสินค้าทั่วๆไป มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เราเคยพบเห็นกันเป็นประจำ ก็คือการใช้ประชาสัมพันธ์สาวสวยยืนโปรโมทสินค้าอยู่หน้าร้าน หรือมีคนคอยเดินตามคอยให้คำแนะนำเกี้ยวกับรายละเอียดต่างๆของสินค้าซึ่งก็เป็นวิธีสร้างยอดขายที่ได้ผล ในส่วนของร้านค้าออนไลน์กลยุทธ์เหล่านี้คงทำไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะการบริหารหรือทำการตลาดเจ้าของร้านต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนศิลปะการขายจากการพูดการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์มาเป็นการเขียนแทนได้ การขายสินค้าออนไลน์สิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้ก็คือรูปภาพสวยๆของสินค้า ข้อความหรือรายละเอียดที่เขียนกำกับไว้ แต่เราจะเขียนอย่างไรที่จะสะกดจิตลูกค้าให้สั่งซื้อสินค้าของเราได้...
C2 (Customer) ในกลยุทธ์ 3C ซึ่งหมายถึงการแข่งขัน กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญในกลยุทธ์...
การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดในการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติคือกลยุทธ์หนึ่ง...