หน้าแรก การตลาด กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) หรืออักษร P ตัวสุดท้ายในกลยุทธ์8P พลังก็คืออำนาจการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งจะทำให้เกิดข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามกรอบของธุรกิจได้อย่างลงตัว อักษร P...
กระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทและทุก  ขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ 3C ที่ประกอบด้วย “Company- Customer- Competitor”...
กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย ...
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่4ในกลยุทธ์8P มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะเป็นยุคที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังมาแรง การส่งเสริมการตลาดจึงนอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าทำให้มียอดขายและผลกำไรสูงขึ้นแล้วยังเปรียบเหมือนอาวุธที่ใช้สู้กับคู่แข่งทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำกลยุทธ์นี้มาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น โดยการเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราวอาทิเช่นการจัดโปรโมชั่น...
8P คือ ? การบริหารธุรกิจทุกประเภทปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนที่มีการนำกลยุทธ์ทางการตลาด (8P คือ)ซึ่งมีอยู่มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราในทุกๆด้าน กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะทำให้ธุรกิจออนไลน์ ประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักธุรกิจออนไลน์มือใหม่หรือคนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ได้เลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้แล้วสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน แนะนำให้ศึกษาความหมายของกลยุทธ์...