กระแสการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจทุกประเภทและทุก  ขนาดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องนำกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในการวางแผนด้านการตลาด กลยุทธ์ 3C ที่ประกอบด้วย “Company- Customer- Competitor”...
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอเรื่อง 8P และความหมายในเบื้องต้นแล้ว ครั้งนี้ ผมจะจับ 4P ที่คนไทยรู้จัก และ มักนำมาใข้เป็นกลยุทธ์เริ่มต้นกันมากที่สุด...
กลยุทธ์การใช้พลัง (Power Strategy) หรืออักษร P ตัวสุดท้ายในกลยุทธ์8P พลังก็คืออำนาจการต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งจะทำให้เกิดข้อเสนอที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันตามกรอบของธุรกิจได้อย่างลงตัว อักษร P...
กลยุทธ์การให้ข่าวสาร (Public Strategy)  หรืออักษร P ตัวที่ 7 ในกลยุทธ์8P การให้ข่าวสารคือรูปแบบการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อสินค้าและกิจการหรือร้านค้าออนไลน์ของเรา...
พนักงานขาย (Personal Strategy) หรืออักษร P ตัวที่6 ในกลยุทธ์8P คือการขายสินค้า  ที่มีพนักงานขายคอยให้คำแนะนำลูกค้าแบบตัวต่อตัวโดยหวังผลที่ชัดเจน...