การส่งเสริมการตลาด (คืออะไร?)  เป็นกลยุทธ์ในการกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้ผลในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็สามารถสร้างยอดขายและมีผลกำไรให้กับธุรกิจไม่น้อย วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดนอกจากเป็นการกระตุ้นความต้องการของลูกค้าแล้วยังเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆอีก 3 ด้าน ดังนี้ 1.เพื่อแจ้งข่าวสาร...
การขายสินค้าทั่วๆไป มีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เราเคยพบเห็นกันเป็นประจำ ก็คือการใช้ประชาสัมพันธ์สาวสวยยืนโปรโมทสินค้าอยู่หน้าร้าน หรือมีคนคอยเดินตามคอยให้คำแนะนำเกี้ยวกับรายละเอียดต่างๆของสินค้าซึ่งก็เป็นวิธีสร้างยอดขายที่ได้ผล ในส่วนของร้านค้าออนไลน์กลยุทธ์เหล่านี้คงทำไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะการบริหารหรือทำการตลาดเจ้าของร้านต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนศิลปะการขายจากการพูดการแนะนำหรือประชาสัมพันธ์มาเป็นการเขียนแทนได้ การขายสินค้าออนไลน์สิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจได้ก็คือรูปภาพสวยๆของสินค้า ข้อความหรือรายละเอียดที่เขียนกำกับไว้ แต่เราจะเขียนอย่างไรที่จะสะกดจิตลูกค้าให้สั่งซื้อสินค้าของเราได้...
C3 (Competitor) ในกลยุทธ์ 3C ซึ่งหมายถึงการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งในด้านความคิดและตัวสินค้า สำหรับการพัฒนาในด้านตัวสินค้าอาจเน้นไปที่การทำธุรกิจอื่นทั่วไป ส่วนในธุรกิจออนไลน์การแข่งขันกันด้วยยุทธวิธีหรือในด้านความคิดเป็นปัจจัยหลักที่จะนำมาใช้วางแผนการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างในด้านการแข่งขันและสามารถสู้กับคู่แข่งทางการค้าได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน...
4F คืออะไร หลายๆท่านคงสงสัยเพราะในตำราก็มักจะมีแต่ 8P และ 4P เป็นต้น แล้วเกี่ยวอะไรกับจิตใจคนไทยมาติดตามกันครับ - Face...
C2 (Customer) ในกลยุทธ์ 3C ซึ่งหมายถึงการแข่งขัน กล้าเสี่ยง กล้าลงทุน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ สิ่งสำคัญในกลยุทธ์...