หน้าแรก การตลาด กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การตลาด

ปัจจุบันโลกธุรกิจให้ความสนใจเกี่ยวกับคำว่า 'การสร้างแบรนด์' มากขึ้นในช่วง 1-2 ปี นี้ จนถึงปัจจุบัน เลยทำให้ธุรกิจทั้งใหม่และเก่าหันมาเรียนรู้ วิธีต่างๆ...
จะพูดว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดก็ไม่เชิง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและสโลแกนของบริษัทต่างๆที่ต้องการจะวางพนักงานและองค์กรไว้ในทิศทางไหน แต่สำหรับ 6 ข้อต่อไปนี้ คิดว่าต้องมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ 1. ยิ้ม ก่อนที่คุณจะก้าวออกจากรถหรือบ้านของคุณ เพื่อจะไปทำงาน ลองเตรียม'ยิ้ม'อันสดใส...
การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey มาเป็นกรอบแนวคิดในการนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติคือกลยุทธ์หนึ่ง...
Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม สำหรับการทำ PR...
กลยุทธ์ทางการตลาดที่นักธุรกิจต้องเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจมีหลายรูปแบบ Direct marketing ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะการทำธุรกิจ ออนไลน์ นักธุรกิจหลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า Direct marketing...