การโฆษณา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ปัจจุบันการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สำหรับใช้ในการสร้างตัวตนและเผยแพร่ผลงานขององค์กรสู่สาธารณะ ความสำคัญของการเขียนโฆษณาจึงเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้ไปสู่การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง หลักพื้นฐานในการเขียนโฆษณา การเขียนโฆษณาหลักสำคัญพื้นฐานขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่นำเสนอ ต้องนำเสนอให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยยึดหลักปฏิบัติ  ดังนี้ เนื้อหาในการเขียนโฆษณาต้องเป็นความจริง ...
การโฆษณาถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้านั้นๆเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และการโฆษณาที่ดียังส่งผลต่อการตัดสินใจทำให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากลูกค้า การโฆษณาจึงถือเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และพยายามนำโฆษณาทุกรูปแบบเข้ามาใช้กับธุรกิจ การโฆษณาสินค้า หมายถึงอะไร? การโฆษณาสินค้า เป็นการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการโดยมีการระบุชื่อสินค้า...
ปัจจุบันสื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน แตกต่างจากในอดีตที่สื่อโฆษณาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจมากกว่า เพราะการโฆษณามีบทบาทในการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ความหมายและบทบาทของสื่อโฆษณาคืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน สื่อโฆษณา คืออะไร การโฆษณา หมายถึง...
แพลตฟอร์มการซื้อขายโฉมใหม่เป็นโอกาสที่หาได้ยากเมื่อการพัฒนาประเทศไม่ได้เกรงกลัวที่จะต้องแข่งขันกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่คล้ายกันซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้ว ชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ, เงื่อนไขที่น่าสนใจสำหรับผู้เทรด, มีส่วนการวิเคราะห์ตัวเองและการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ทำให้แพลตฟอร์มของ Binomo มีโอกาสที่จะได้ปฏิวัติวงการไบนารี่ออปชั่นและตลาดในการซื้อขายตัวเลือก มีอะไรใหม่บ้าง? อย่างแรกเลย...
ศึกชิงชัยความนิยมเกมคอนโซลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วงการ์เกมลุกเป็นไฟในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฎการณ์ Pokemon Go ฟีเวอร์ และการแข่งขัน 2016 DOTA 2 World...