Algorithm คืออะไร? มีผลต่อการค้นหาใน Google อย่างไร?

0
5175
Klook.com

มีผู้คนมากมายที่หันมาใช้โลกออนไลน์และเสิร์ชเอ็นจิ้น (Search Engines) สำหรับใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ กันมากขึ้นโดยเฉพาะการค้นหาในกูเกิลเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่จะสามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน จึงทำให้ Algorithm เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดอันดับในการแสดงผลเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุด และยังรวมถึงด้วยผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดอีกด้วย

Algorithm คืออะไร?

Algorithm คือรูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถอธิบายมาเป็นขั้นตอนที่มีความชัดเจน หรือการนำเข้าอะไรสักอย่าง แล้วส่งผลลัพธ์บางอย่างออกมาเช่นไร ซึ่งหลักการทำงานของมันคือ เมื่อคุณกดค้นหาเรื่องที่ต้องการลงไป Algorithm จะทำการค้นหาข้อมูลที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการมาจัดอันดับเรียงหน้าให้เลือกสรร ซึ่งจะทำให้คุณสามารถค้นอะไรก็เจอได้ง่ายๆ บนกูเกิล

ประโยชน์ของ Algorithm  

กูเกิลจะมีตัวโปรแกรมอย่าง Algorithm ทำหน้าที่เสมือนเป็นแมงมุมไต่เข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อไปดึงเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกับคำที่มีคนเสิร์ชหา หากกดค้นหาข้อมูลบนกูเกิล Algorithm จะทำการดึงข้อมูลที่ใกล้เคียงกับคำที่คุณพิมพ์ที่สุด มาจัดอันดับให้เลือกบนหน้า SERPS หรือหน้าแสดงผลจากการค้นหาทั้งหมดในแต่ละเว็บมาเรียงให้เลือกนั่นเอง

ตัวอย่างการใช้ Algorithm ในการแก้ปัญหา

Google : เพื่อให้ผู้ใช้งาน Search Engine ได้รับประสบการณ์สำหรับการค้นหาข้อมูลที่ดี กูเกิลจึงใช้ Algorithm ในการให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาดี มีคุณภาพ

Facebook : การค้นหาข้อมูลใน Facebook ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลที่ดี ซึ่งการใช้ Algorithm จะช่วยให้การมองเห็นโพสต์ในฟีดง่ายขึ้น

Shutterstock : เว็บไซต์ตัวแทนขายภาพอันดับต้นๆ ของโลกใช้ Algorithm ในการแสดงผลการค้นหาของลูกค้าที่ต้องการซื้อภาพที่ต้องการ

หลักการเขียน Algorithm

เน้นความสำคัญเฉพาะจุด : กระบวนการสำคัญควรเริ่มต้นที่จุดจุดเดียว เพราะหาเริ่มต้นหลายจุดจะทำให้กระบวนการวิธีสับสน และอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ หรืออาจทำให้ Algorithm ไม่สามารถทำงานได้

มีความชัดเจน : การกำหนด Algorithm ที่ดีควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ เสร็จจากขั้นตอนหนึ่ง ไปยังขั้นตอนที่สอง หากมีเงื่อนไขการทำงานอย่างไรก็ควรกำหนดให้ชัดเจน

มีความกระชับ : การกำหนดขั้นตอนการทำงานของ Algorithm จะต้องให้สั้นกระชับ นอกจากจะทำให้โปรแกรมทำงานได้รวดเร็วแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มาพัฒนาโปรแกรมต่อ เพราะสามารถศึกษา Algorithm จากโปรแกรมที่เขียนไว้ได้ง่าย

มีความต่อเนื่อง : การออกแบบขั้นตอน Algorithm ที่ดี จะต้องมีผลลัพธ์จากขั้นตอนแรกควรเป็นข้อมูลสำหรับนำเข้า เพื่อให้เข้ากับข้อมูลในขั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ครอบคลุมการทำงาน : การออกแบบ Algorithm ที่ดี ควรออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานหลายรูปแบบ หากเป็นการออกแบบโดยคิดไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อผู้ใช้โปรแกรม Algorithm ป้อนข้อมูลเข้าผิดประเภท จะมีการเตือนว่าผู้ใช้งานมีการใส่ข้อมูลที่ผิดทำให้โปรแกรมจะไม่รับข้อมูลนั้นๆ แล้วใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดจุดบกพร่องของโปรแกรม

สรุปการใช้ Algorithm

ปัจจุบันมีการใช้ Algorithm เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ จากการค้นหาบนโลกออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน การที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งผลของการมีข้อมูลเป็นจำนวนมากขึ้น หากไม่นำ Algorithm มาใช้ในการแก้ปัญหา มีความสลับซับซ้อนและมีข้อมูลในปริมาณมากเพื่อให้ได้ผลออกมาถูกต้อง โดยมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งใช้วิธีคิดแบบมีหลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลให้บรรลุผลสำเร็จ

Klook.com