Alt Text หรือ Alternative Text คืออะไร?

0
1265
Klook.com

แอตทริบิวต์ที่ถูกเพิ่มลงในโค้ดของ HTML สำหรับรูปภาพที่ใช้ เพื่อทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปภาพ โดยข้อความจะอธิบายรูปภาพซึ่งจะแสดงผลเมื่อผู้ชมเว็บไซต์นำเมาส์ไปชี้ Alt Text หรือ Alternative Tex ยังช่วยเรื่องการเก็บข้อมูลของ Search Engine ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพจากหน้าเว็บไซต์ หลังจากการดูว่าภาพที่แสดงคือภาพอะไร? ทำให้ต้องใช้เครื่องมือนี้ในการอธิบายรูปภาพ

Alt Text หรือ Alternative Tex คืออะไร?

Alt Text หรือ Alternative Tex เป็นข้อความที่ทุกรูปภาพควรจะต้องมี เพราะถือว่ามีประโยชน์ต่อกูเกิลและผู้ค้นหา หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยจะช่วยสามารถช่วยแสดงคำอธิบายรูปภาพได้ ในขณะที่รูปภาพนั้นๆ อาจไม่แสดงให้เห็นภาพ แต่Alt Text หรือ Alternative Tex จะช่วยให้ผู้ค้นหา กูเกิลหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบจากข้อความว่า รูปภาพที่ไม่แสดงนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร

ประโยชน์ของการใช้ Alt Text หรือ Alternative Tex

Alt Text หรือ Alternative Tex มีประโยชน์ต่อการค้นข้อมูลบนอินเทอร์เนตและการค้นหาโดยใช่ search engine อย่างกูเกิล เพราะเป็นการอธิบายในแต่ละรูปภาพ ถึงแม้ว่ารูปภาพบนเว็บไซต์ที่หาอยู่อาจมีข้อผิดพลาด แต่จะมีข้อความ Alt Text หรือ Alternative Tex ที่ใส่ไว้ปรากฏอยู่ ทำให้ช่วยให้คนที่ใช้งานเว็บไซต์นั้นรู้ว่ารูปนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างไร? และยังแสดงคำอธิบายภาพเวลาที่เลื่อนเมาส์ชี้ไปบนรูปภาพอีกด้วย

หลักการใช้ Alt Text หรือ Alternative Tex

คำอธิบายควรตรงกับรูปภาพ : การใส่คำอธิบายรูปภาพควรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปภาพ เพื่อเวลาที่เกิดปัญหาหากรูปภาพไม่แสดง ผู้ค้นหาจะได้เข้าใจว่ารูปภาพนั้นๆ เกี่ยวข้องกับอะไร หากใส่คำอธิบายที่ไม่ตรงกับภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด

มี Keyword ในข้อความ : หากเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ข้อความที่ใส่ใน Alt Text หรือ Alternative Tex  ควรที่จะมีคีย์เวิร์ดนั้นๆ อยู่ด้วย เพราะจะช่วยในเรื่องของ SEO ส่วนรูปภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ให้ใส่คำอธิบายของรูปภาพนั้นๆ โดยไม่ต้องพยามยามที่จะใส่คีย์เวิร์ด

ไม่ควรใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) : ข้อความที่ใส่ใน Alt Text หรือ Alternative Tex ไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด (-) หรือยัติภังค์ โดยการเขียนข้อความในรูปประโยคธรรมดาจะใช้เป็นเว้นวรรคมากกว่า หากมีความจริงๆ ควรใช้กับคำที่มีการค้นหาเป็นสากลดีที่สุด

รูปภาพไม่มีความสำคัญ : ปกติรูปภาพที่จะแสดงในเว็บไซต์ ส่วนใหญ่มีความหมาย โดยจะใส่ชื่อรูปและคำอธิบาย แต่หากรูปที่ใส่ในเว็บไม่ได้มีความสำคัญมาก แต่จะใส่เพื่อตกแต่งตามความสวยงาม หากเป็นรูปภาพลักษณะนี้อาจจะเว้นว่างตรงคำอธิบายก็ได้

ไม่ควรใส่ข้อความที่เป็นรูปภาพซ้ำกัน : หากต้องเพิ่มรูปภาพหลายๆ รูปลงในเว็บไซต์ในหมวดหมู่เดียวกัน โดยจะมีรูปภาพหลายรูป ก็ควรใส่ Alt Text หรือ Alternative Tex ให้มีความแตกต่าง อาจใส่ชื่อรุ่นหรือยี่ห้อลงไป เพื่อให้เกิดความแตกต่าง เพราะหากชื่อซ้ำกันจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

สรุป

Alt Text หรือ Alternative Tex เป็นข้อความที่ใส่ในไฟล์ภาพ Image Tag มีไว้สำหรับใส่ข้อความอธิบายรูปภาพ  เป็นการแทนที่รูปภาพด้วยข้อความ และยังแสดงคำอธิบายรูปภาพเมื่อเอาเมาส์ชี้บนรูปนั้นๆ ได้ ซึ่งการแสดงข้อความลักษณะนี้เรียกว่า Mouse Over ซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆ คือมีไว้ช่วยในการอ่านข้อมูลที่เป็นภาพ และเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลในเว็บได้อย่างถูกต้อง

Klook.com