Ad Manager Account คืออะไร? ช่วยจัดการโฆษณาบน Facebook อย่างไร?

0
934
Klook.com

Ad Manager Account เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดบน Facebook โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่ต้องการสร้างแบรนด์ ซึ่งบัญชีโฆษณาบน Facebook อนุญาตให้แสดงโฆษณาบนเครือข่ายโฆษณาของ Facebook Ad Manager Account จะช่วยวิเคราะห์ผลของแคมเปญโฆษณา ซึ่งจะทำให้เปลี่ยนรายละเอียดของโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูได้ว่าโฆษณาแต่ละตัวใน Facebook ได้ผลมากน้อยแค่ไหน โดยใช้กราฟเข้ามาช่วยให้ทำให้เข้าใจมากขึ้น

Ad Manager Account คืออะไร?

การใช้ Ad Manager Account  ถือเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยจัดการโฆษณาบน Facebok  ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาต่างๆ การชำระเงิน การดูผลลัพธ์ performance ของโฆษณาที่ทำ และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Facebook ซึ่งในการลงโฆษณา  ไม่ว่าจะเป็น คำพูด รูปภาพ ฯลฯ จะส่งผลต่อความสำเร็จของแคมเปญ โดยการใช้ Ad Manager Accountจะสามารถสร้างโฆษณาหลายๆ ตัวพร้อมกันได้ ทำให้สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ได้หลากหลายรูปแบบ

โครงสร้างในการทำโฆษณาด้วย Ad Manager Account

Campaign : แคมเปญคือส่วนที่ใช้บอกวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการบอกกับ Facebook ว่าคุณต้องการทำโฆษณาเพื่ออะไร ซึ่ง Campaign มีให้เลือกใช้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็น Engagement ,  Conversions ,Traffic , Video View ฯลฯ ควรดูตามจุดประสงค์ว่าจะเลือกใช้ Campaign ไหน หากต้องการโปรโมทโพสต์ ให้มี Engagement เยอะขึ้นก็ให้เลือกใช้ Engagement

Ad set : ชุดโฆษณาเป็นส่วนที่ใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอายุ, เพศ, สถานที่, ภาษา ฯลฯ ที่ต้องการยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น เจ้าของแบรนด์สามารถกำหนดเป้าหมายได้หลากหลาย รวมถึงข้อมูลประชากรที่อยู่ใน Facebook ในส่วน Ad set ยังเป็นส่วนที่ใช้ระบุว่าต้องการให้รันโฆษณาเวลาไหน, เมื่อไหร่ หรือช่องทางใด รวมทั้งงบประมาณของการทำโฆษณานั้นๆด้วย

Ad : โฆษณาคือส่วนที่บอกกับ Facebook ว่าต้องการทำโฆษณาให้กับโพสต์ไหน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งโพสต์ที่มีอยู่แล้วในไทม์ไลน์ของแฟนเพจที่ดูแลอยู่ หรือจะสร้างโพสต์ใหม่ก็ได้

ประโยชน์ของ Ad Manager Account 

เพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ของธุรกิจได้ง่ายขึ้น การใช้ Ad Manager Account  ยังช่วยควบคุมการทำงานของโฆษณา พร้อมกับแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้สามารถควบคุมทั้งเงินและผลลัพธ์ของการลงโฆษณาได้ตลอด แต่สิ่งสำคัญและขาดไม่ได้คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย เมื่อใช้ Ad Manager Account  จะทำการสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เองและยังสามารถบันทึกไว้สำหรับใช้ในโฆษณาครั้งต่อๆ ไปได้อีกด้วย

สรุปการใช้งาน Ad Manager Account 

Ad Manager Account หรือ “ตัวจัดการโฆษณา เป็นช่องทางการทำโฆษณา Facebook ที่ตอบโจทย์มากกว่า เป็นบัญชีโฆษณาบน Facebook ที่อนุญาตให้แสดงโฆษณาบนเครือข่ายโฆษณาของ Facebookเหมาะสำหรับสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดที่ลงโฆษณาบน Facebook ทำให้สามารถจัดการหรือแก้ไขโฆษณาที่มีอยู่ พร้อมกับช่วยสร้างโฆษณาใหม่ๆ การแก้ไขงบโฆษณา และติดตามประสิทธิภาพการโฆษณาให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อโฆษณานั้นๆ ใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการลงโฆษณา

Klook.com