Forex คือ ? เก็งกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

0
1787
Klook.com

สำหรับนักลงทุน ธุรกิจการลงทุนมีหลายรูปแบบ ซึ่งทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงหากนักลงทุนศึกษาหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการลงทุนอย่างเข้าใจ นอกจากลดอัตราเสี่ยงในการลงทุนลงได้แล้ว ยังสามารถประสบความสำเร็จมีผลกำไรจากการลงทุนได้ไม่ยาก Forex (ฟอเร็กซ์) คือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง สำหรับคนที่สนใจหรือเป็นนักลงทุนมือใหม่ มาดูกันว่า  Forex คืออะไร

Forex คืออะไร

Forex มาจากคำว่า Foreign Exchange Market หมายถึง ตลาดที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รูปแบบการลงทุน คือ การเก็งกำไรในค่าเงินผ่านการซื้อขายคู่สกุลเงิน ส่วนผลกำไรหรือขาดทุนมาจากส่วนต่างในการซื้อขาย โดยราคาจะแปรผันตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน

ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุน

การเก็งกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex เนื่องจากตลาดที่มีความเสี่ยงสูง ผันผวนมาก รายได้หรือผลกำไรจากการลงทุนอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

 • ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ
 • ราคาน้ำมัน
 • ราคาทองคำ
 • สภาพเศรษฐกิจ
 • สถานการณ์บ้านเมือง
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
 • อัตราการว่างงาน

ลักษณะเด่นของตลาด Forex

 1. Forex เป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 2. มีสภาพคล่องสูง เพราะมีคนซื้อ และคนขายจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่น ๆ
 3. ตลาด มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆ
 4. เป็นการลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ในหนึ่งคู่สกุลเงิน นักลงทุนสามารถเปิดได้ทั้งสถานะซื้อ หรือขาย
 5. เป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนต่ำ แต่สามารถสร้างผลกำไรได้สูงขณะเดียวกันก็ทำให้ขาดทุนได้สูงเช่นเดียวกัน

การลงทุนในตลาด Forex

ในอดีต ผู้เล่นในตลาด Forex จะจำกัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทประกัน แต่ในปัจจุบัน นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุนผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ในต่างประเทศ เพราะปัจจุบันยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนประเภทนี้ ซึ่งโบรกเกอร์ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายไปยังตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศทันทีที่ได้รับคำสั่ง

สรุป Forex คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับนักลงทุนสามารถซื้อขาย Forex ผ่านระบบการเทรดออนไลน์ของบริษัทโบรกเกอร์ในต่างประเทศ ในส่วนของขั้นตอนการลงทุนผู้ที่สนใจต้องทำการศึกษาข้อมูลเพื่อให้มีความเข้าใจในตลาด Forex ให้พร้อมก่อน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนตาม demand และ supply ของแต่ละสกุลเงิน

Klook.com