Statement คืออะไร ? การขอ Statement จากสถาบันการเงิน

0
7225
Klook.com

การทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน หรือการขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าผ่อนส่ง สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นต่อสถาบันการเงินหรือแสดงต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ประกอบเอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญีเงินฝากธนาคารหรือ Statement คำว่า Statement คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน บทความนี้มีคำตอบ

Statement คือ ?

Statement หมายถึง ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่แจ้งจำนวนเงิน หรือข้อมูลรายการฝาก และถอน โดยแสดงรายละเอียดและความเคลื่อนไหวรายการบัญชีแยกเป็นเดือนๆซึ่งลูกค้าที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ สามารถขอดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังซึ่งจะมีข้อมูลทั้งฝากและถอนให้ดูได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการเรียกดูว่าจะย้อนหลังไปกี่เดือน โดยปกติก็เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือมากกว่านั้น

ประโยชน์และความสำคัญของ Statement

ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การขอสินเชื่อ การทำบัตรเครดิต และการซื้อสินค้าแบบผ่อนส่ง สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการจะต้องขอ Statement เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากมีรายละเอียดแสดงให้เห็นฐานะทางการเงินว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระได้หรือไม่อย่างไร และยังเป็นเอกสารที่แสดงพฤติกรรมและวินัยการใช้เงินได้เป็นอย่างดี

การขอ Statement จากสถาบันการเงิน

ปัจจุบันการขอ Statement จากสถาบันการเงินต่างๆ ทำได้หลายช่องทาง และมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซึ่งแต่ละสถาบันการเงินก็จะรายละเอียดที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปการขอ Statement ทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. การติดต่อขอจากสถาบันการเงินโดยตรง

ช่องทางแรก คือการติดต่อขอรับจากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินโดยตรงเลย พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก ส่วนการเสียค่าธรรมเนียมอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร เช่น การขอ Statement ของบัญชีบางประเภทที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนอาจไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือน ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

2. การติดต่อขอทางออนไลน์

การติดต่อขอ Statement จากธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้ โดยผ่านทางออนไลน์ ทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • การโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปที่ Call Center เพื่อขอสเต้ทเม้นท์ ซึ่งจะจัดส่ง Statement ได้รับทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น (กรณีนี้ให้บริการเป็นบางธนาคาร)
  • การขอสเต้ทเม้นท์ผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับรูปแบบหรือขั้นตอนก็คล้ายๆกันเกือบทุกธนาคาร เช่น
  • เปิดแอป ที่ใช้ ล้อคอินเข้าใช้งานไปที่หน้าหลัก
  • เลือกบัญชีที่ต้องการ
  • เลือกเดือนที่ต้องการ
  • เลือกภาษาของสเตทเม้นต์ว่าอยากได้ภาษาไทยหรืออังกฤษ
  • กด ส่งคำขอ
  • จากนั้นก็ตรวจเช็คอีเมล เพื่อรอรับเอกสารโดยปฎิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ

สรุป Statement คือ บัญชีที่แสดงข้อมูลจำนวนเงินและการฝากถอนเงินของเจ้าของบัญชีสามารถ นำไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต หรือซื้อสินค้าระบบผ่อนส่ง

Klook.com