AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร?

0
1064
Klook.com

การลงทุน คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสร้างผลกำไรหรือบริหารจัดการทำให้เกิดผลตอบแทนตามที่วางแผนหรือคาดหวังเอาไว้ แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแม้ว่านักบริหารที่ดีจะมีการวางแผนและวิเคราะห์การลงทุนไว้แล้วก็ตาม ปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกกันว่า AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นตัวช่วยทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงน้อยลง

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คืออะไร

AI ย่อมาจาก คำว่า Artificial Intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งหมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในด้านการลงทุน AI เป็นเสมือนโปรแกรมที่ใส่ปัญญาประดิษฐ์ลงไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการทำงานต่างๆ เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งแบ่งความสามารถออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 • ระบบความคิด ที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans)
 • ระบบการกระทำ ที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans)
 • ระบบความมีเหตุผลในการคิด ที่ต้องคิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally)
 • ระบบความมีเหตุผลในการกระทำ ที่ต้องทำอย่างมีเหตุผล (System that act rationally)

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เหมาะกับงานประเภทใด

เมื่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นสามารถประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ ดังนั้น AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานทุกประเภทที่มีระบบการทำงานเป็นรูปแบบ เช่น

 • งานบัญชีหรือระบบบัญชีในบริษัทและองค์กรต่างๆ
 • การวิเคราะห์การเงิน
 • ธุรกิจประกันทุกประเภท
 • ธุรกิจการลงทุน
 • ธุรกิจการให้สินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน
 • การเรียกเก็บหนี้
 • การทำ Credit Scoring
 • ระบบนำทางรถยนต์
 • ฯลฯ

ข้อดี ข้อด้อย ในการนำ AI มาใช้ในการลงทุน

 • สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพักผ่อน
 • ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการได้ดีกว่านักวางแผนทางการเงิน ซึ่งอาจจะคิดค่าบริการที่สูงกว่า
 • กรณีมูลค่าการลงทุนต่ำเกินไป อาจหานักวางแผนทางการเงินมาให้คำแนะนำได้ยาก เนื่องจากค่าบริการคิดจากมูลค่าการลงทุน เมื่อค่าตอบแทนได้น้อยอาจทำให้นักวางแผนทางการเงินเลือกรับงานที่มีมูลค่าการลงทุนสูงๆ
 • AI สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่า และใช้เวลาที่น้อยกว่ามนุษย์มาก
 • การประมวลผลข้อมูลเชื่อมโยงปัญหาเข้ากับวิธีแก้ไขต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • AI ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ลดปัญหาการใช้งานของธุรกิจต่าง ๆ ในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์ได้ดี
 • แต่มีข้อด้อย คือมีบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้เหมือนมนุษย์ เช่น การให้คำแนะนำต่างๆ รวมไปถึง

คำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายทางการเงิน อย่างเช่น ควรเก็บออมเงิน หรือเลือกชำระหนี้

สรุป AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์  และมีคุณสมบัติเด่นก็คือสามารถอุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยมนุษย์ได้ดี

Klook.com