Alibaba group มีรายได้จากธุรกิจ “cloud computing” เพิ่มขึ้นถึง 90%

0
51

ธุรกิจด้านบริการ “cloud computing” ของบริษัท “อาลีบาบา กรุ๊ป” สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ถึง 90% ในไตรมาสที่สองของบริษัท เป็นผลมาจากมูลค่าของการบริการที่สูงขึ้นและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

โดยในไตรมาสนี้บริษัทสามารถทำกำไรได้ถึง 825 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆมากกว่า 600 อย่าง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ , ระบบรักษาความปลอดภัย , Internet of Things (IoT) และระบบ AI

สำหรับด้านหน่วยธุรกิจยังคงมีผลรายงานการขาดทุนประมาณ 33.64 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งสูงกว่าของเมื่อปีก่อนที่มีการปรับค่า EBITDA (ย่อมาจาก กำไรก่อนดอกเบี้ย,ภาษี,ค่าเสื่อมราคา,ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) ที่ขาดทุนประมาณ 23.49 ล้านดอลลาร์

ถึงแม้ว่าจะขาดทุนแต่ทาง “อาลีบาบา” บอกว่าธุรกิจ “cloud computing” สามารถช่วยผลักดันผลกำไรโดยรวมขององค์กรเป็น 12.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54% ต่อปี นอกจากนั้นบริษัทยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่งจากธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 37% เป็นกำไร 7.89 พันล้านดอลลาร์ เช่นเดียวกันกับธุรกิจโลจิสติก “Cainiao Network”

บริษัทมีรายได้สุทธิประจำไตรมาส 2.66 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าปีที่แล้ว 5%

เว็บไซต์ตลาดขายปลีกในเครือของอาลีบาบา เช่น “Taobao” กับ “Tmall” มีการจดทะเบียนของผู้ที่ใช้งานรายปีประมาณ 601 ล้านคนภายในวันที่ 30 กันยายนของปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมี 488 ล้านคนในเดือนกันยายน ปี ค.ศ.2017

ส่วนผู้ใช้งานที่เข้าเว็บไซต์โดยใช้โทรศัพท์มือถือในเดือนกันยายนก็มีมากถึง 666 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากที่เคยมีผู้เข้าในงาน 634 ล้านคนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถึง 21% และมากกว่าปีที่แล้วที่มีผู้ใช้งาน 549 ล้านคน

สำหรับธุรกิจการค้าหลักของ “อาลีบาบา” จากรายงานพบว่ามีการเติบโตของค่า “EBITA” ถึง 13%  เป็น 4.34 พันล้านดอลลาร์ภายในไตรมาส ส่วนนี้ถือเป็นร้อยละ 85 ของรายได้ทั้งหมดของ “อาลีบาบา กรุ๊ป”

ส่วนธุรกิจ “cloud computing” สามารถทำกำไรได้เป็น 7% ของกำไรทั้งหมดของอาลีบาบาในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นมาจาก 5% ในปีที่แล้ว

ขอขอบคุณ : zdnet