บริษัท Ewit Company limited ร่วมกับบริษัท Synergy E จัดงานสัมมนางาน Don’t be late to the party! DMP

0
385
Klook.com

unnamed

กรุงเทพฯ : บริษัท Ewit Company limited ร่วมกับบริษัท Synergy E นำโดย คุณสุทธิชัย รัตนวิไลวรรณ ผู้บริหารกลุ่ม (กลางภาพ) เปิดบ้านครั้งสำคัญ เพื่อจัดงานสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจกับเหล่าลูกค้าที่มีอุปการคุณ ในงาน Don’t be late to the party! DMP- (Data management platform)  โดยมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคนสำคัญ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ อย่างคุณ Nishanth Raju,  Director, Global Client Success จาก Lotame, the leading independent data management platform (คนที่ 2 จากขวา) ที่มากประสบการณ์ เรื่องของการบริหารข้อมูล การดึงข้อมูลมาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ พร้อมด้วยคุณเทอดพงษ์ หม่องสนธิ Platform Trader Director จาก Ewit (ขวาสุด) และ คุณกฤตติกา สุธรรมรังสี Account Management Director จาก Synergy E (คนที่ 2 จากซ้าย)ให้การต้อนรับโดยมีกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้ง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจโรงพยาบาลและสุขภาพ , ธุรกิจสายการบิน , ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม  ที่ตบเท้าเข้าร่วมฟังอย่างสนใจกันอย่างมากมาย เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจกันต่อไป

Klook.com