ประกันมะเร็ง คืออะไร ?

0
240

ประกันมะเร็ง คือรูปแบบประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยแต่ละแบบประกันมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแตกต่างกัน เช่น จ่ายเป็นเงินก้อนเดียวเมื่อตรวจพบมะเร็ง หรืออาจแบ่งจ่ายตามระยะที่ตรวจพบมะเร็ง หรืออาจมีการมอบเงินชดเชยรายวันหากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

ประกันมะเร็ง เหมาะกับใครบ้าง

มะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย หากหมั่นตรวจความผิดปกติของร่างกายเป็นประจำ เมื่อตรวจพบมะเร็งในระยะแรกๆ นอกจากได้ดูแลรักษาได้ทันท่วงทีแล้วโอกาสในการรักษามะเร็งให้หายขาดก็มีเพิ่มขึ้น ประกันมะเร็งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย สำหรับคนที่เหมาะสำหรับทำประกันมะเร็ง ได้แก่

  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน – 55 ปี
  • ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่น ไม่เป็นโรคร้ายแรง ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งในอนาคต
  • ผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม

เงื่อนไขที่ต้องพิจารณาก่อนทำประกันมะเร็ง

  1. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง อาจไม่รับทำประกันมะเร็งหรืออาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับประกัน
  2. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง หรือมีเชื้อมะเร็งในร่างกาย ไม่สามารถทำประกันมะเร็งได้
  3. ผู้ที่เคยมีประวัติตรวจพบเชื้อมะเร็ง ตรวจพบเชื้อที่เสี่ยงเป็นมะเร็ง ทำประกันมะเร็งได้
  4. บริษัทประกันฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายค่าทดแทนหรือให้ความคุ้มครองใดๆ
  5. เซลล์มะเร็งบางชนิด ประกันมะเร็งอาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ประกันมะเร็ง คือการช่วยแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งได้ดี ก่อนเลือกทำประกันควรใช้เวลาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเข้าใจ เพราะเงื่อนไขในการทำประกันมีหลายกรณีที่ไม่สามารถทำประกันมะเร็งหรืออาจไม่ได้รับความคุ้มครอง