ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

0
2244
Klook.com

การใช้รถยนต์นอกจากมี พ.ร.บ.หรือประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกต้องทำประกันภัยประเภทนี้แล้ว ก็ยังมีประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ประกันภัยชั้น3 ถือเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เอาประกัน

ประกัน ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 3 หรือประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ได้รับความสนใจจากเจ้าของรถยนต์ และเป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่ผู้เอาประกันสนใจทำมากที่สุด แต่เนื่องจากค่าเบี้ยประกันไม่สูงมากนัก ความคุ้มครองจึงค่อนข้างจำกัด โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า ซึ่งความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3 ประกอบด้วย

  1. คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
  2. คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

สรุป ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 3 ก็คือ ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา ไม่รวมสูญหายไฟไหม้ และเป็นประเภทประกันภัยภาคสมัครใจที่ค่าเบี้ยประกันราคาถูก ทำให้ความคุ้มครองอยู่ในวงจำกัด

ประกันชั้น 3+ หมายถึงอะไร

ประกันชั้น 3+ หมายถึงการประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น จากประกันภัยชั้น 3 โดยความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดที่สุดของประกันรถยนต์ชั้น 3 และชั้น 3+ คือ อุบัติเหตุจากการชนของรถกับสิ่งอื่นๆ ที่เป็นยานพาหนะทางบก โดยที่ความคุ้มครองของประกันชั้น 3+ นั้นจะดูแลการซ่อมรถของคู่กรณีและของเราด้วย แต่ประกันชั้น 3 ดูแลการซ่อมรถของคู่กรณีเท่านั้น

Klook.com