ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ?

0
108
Klook.com

การประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง โดยผู้เอาประกันโอนความเสี่ยงภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

สำหรับการประกันภัยชั้น 1 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมครบถ้วนและคุ้มค่าที่สุด เพราะประกันภัยชั้น 1 สามารถคุ้มครองได้ทุกกรณี คือคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินทั้งของเราและของคู่กรณี นอกจากนั้นยังคุ้มครองไปถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1

 1. อุบัติเหตุการชนของรถกับสิ่งอื่นๆ
 2. อุบัติเหตุการชนของรถกับรถ
 3. รถยนต์สูญหาย กรณีที่รถถูกโจรกรรม ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองตามทุนประกันที่ได้เลือกไว้
 4. รถยนต์ไฟไหม้ เมื่อรถยนต์ถูกไฟไหม้สามารถแจ้งเคลมประกันได้ตามความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 ตามทุนประกันที่ทำไว้
 5. รถยนต์น้ำท่วม เมื่อเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัย รถยนต์จะได้รับความคุ้มครองความเสียหายตามทุนประกัน
 6. ผลกระทบจากภัยก่อการร้าย
 7. อุบัติเหตุส่วนบุคคลของคนขับและผู้โดยสาร
 8. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 9. ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตขึ้นจะกลายเป็นคดีอาญาที่ต้องส่งฟ้องศาล บริษัทประกันจะช่วยเรื่องการประกันตัวผู้ขับขี่ตามทุนประกันที่เราเลือกไว้
 10. ดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุตามทุนประกันที่เลือกไว้
 11. ได้รับการดูแลจากประกันรถยนต์ชั้น 1 เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตที่เกินจากความคุ้มครองของ พ.ร.บ.จากการรักษาแบบต่อเนื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา .
Klook.com