วิธี การเขียนคำนำ รายงาน ที่ถูกต้อง! (พร้อมตัวอย่าง)

0
157512
Klook.com

คำนำ หมายถึงเนื้อหาส่วนแรกของรายงานหรือเป็นส่วนแรกของหนังสือเล่ม เขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเขียนรายงานหรือการวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มนั้นๆดังนั้นการเขียนคำนำจึงมีอยู่หลายรูปแบบ และการเขียนคำนำในแต่ละรูปแบบควรมีลักษณะอย่างไร ศึกษาได้จากรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้

หลักในการเขียนคำนำ รายงาน

การเขียนคำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของรายงานหรือสนใจเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น หลักการเขียนคำนำต้องเป็นความคิดแปลกใหม่ ลักษณะเชิญชวนสร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน โดยยึดหลักการเขียน ดังนี้

 1. เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 2. เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 3. เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 4. เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 5. เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 6. เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
 7. เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 8. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 9. การเขียนคำนำด้วยการอ้างอิงเนื้อเรื่อง

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนคำนำ

 1. หลีกเลี่ยงการนำเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
 2. หลีกเลี่ยงการเขียนคำนำที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกินจริง
 3. คำนำไม่ควรเขียนออกนอกเรื่องจนจับประเด็นไม่ได้
 4. การเขียนคำนำไม่ควรมีเนื้อหาซ้ำหรือเหมือนกับการบทสรุปในส่วนท้ายของหนังสือหรือรายงาน
 5. อย่าเขียนคำนำด้วยความไม่เชื่อมั่นในเนื้อหา หรือออกตัวว่าไม่เชี่ยวชาญหรืออาจมีข้องยกพร่อง

เพราะอาจทำให้คนอ่านไม่ให้ความสนใจ หรือมีทัศนคติในทางลบต่อผู้จัดทำหรือต่อข้อมูลเนื้อหาในรายงานหรือหนังสือเล่มนั้น

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b3

Klook.com